BUREAU PROFIEL

ProSession is een bureau dat zich inzet om samen met haar opdrachtgevers de effectiviteit (doelmatigheid) van organisaties, teams en/of individuen te verbeteren.

Hiervoor past zij een concept toe dat organisaties, die het gevoel hebben iets te moeten veranderen, in staat stelt duidelijkheid te krijgen ten aanzien van hun huidige status (“Ist”) en te definiëren wat de ideaal beoogde situatie (“Soll”) is. Het pad dat afgelegd moet worden om van “Ist” naar “Soll” te komen noemen wij het transitiepad. Hierin coacht ProSession de organisatie en draagt alle daartoe noodzakelijke hulpmiddelen aan zodat deze in staat gesteld wordt om te kunnen worden wat zij voor ogen heeft.

Binnen de transitie vallen o.a. de volgende activiteiten:

  • toepassing van diagnose en spiegelinstrumenten;
  • positionering/identiteitsbepaling;
  • missie en visie ontwikkeling;
  • cultuur en gedragsverandering;
  • training van vaardigheden en/of “train-de-trainer” concepten;
  • teambouw en loyaliteitsvraagstukken;
  • saleseffectiviteit.

Klik hier voor een PDF met uitgebreide informatie.