WIE IS.........


De oprichter van ProSession, Robert W. Portielje (1959) is een voormalige Managing Director van beursgenoteerde organisaties en heeft 18 jaar business achtergrond waarvan 10 jaar in directiefuncties. Hierdoor onderscheidt hij zich binnen de wereld van consultancy door zijn praktijkervaring en strategische management activiteiten.

Hij is regelmatig gastspreker op het onderwerp Change Management en Teambuilding. Dat laatste mede vanwege zijn rol in de ondersteuning van de Olympische Heren Hockey ploeg in 2000.

Portielje zal daar waar de behoefte bestaat niet nalaten om op een opbouwende wijze zijn opdrachtgever zijn persoonlijke visie te delen. Immers, door in vele organisaties actief te zijn geweest mag de klant ook wel eens op advies of een prikkelende "spiegel" kunnen rekenen.

De "modder aan de benen" maakt ProSession een toegankelijke en praktisch gerichte gesprekspartner die als doel heeft ondernemingen (of delen daarvan) zo snel als mogelijk Effectief te maken zodat ze zonder inmenging van externen verder kunnen en in staat zijn toekomstige veranderingen zelf te managen. Om dit waar te kunnen maken draagt ProSession de noodzakelijke kennis over.