VISIE

"Het hebben van actuele producten en het leveren van efficiënte diensten zijn nauwelijks nog voldoende voor het creëren van het onderscheidend vermogen van organisaties. Het gevolg is dat klanten meer en meer gaan kiezen op prijs (gevolg van commodity markten) met alle gevolgen van dien."

Een op de feedback van de markt geënte (dus herkenbare) missie, visie, set van gedeelde waarden en normen vormen naast het structureel nakomen van de gemaakte afspraken het nieuwe onderscheidende vermogen. Immers, mensen doen zaken met mensen, het herstellen van de "basics" in relatie management (gunning en vertrouwen) is de basis van groei van de organisatie en haar mede- en samenwerkers.


"Behandel goede mensen goed.
Behandel niet-goede mensen ook goed.
Zo komt goedheid tot stand."

Lao-tse


ProSession houdt zich primair bezig met het ontwikkelen van onderscheidende en klant/marktgerichte organisaties.

Een uniek Value Chain management concept brengt de onderscheidende
waarde van organisaties boven water en helpt hen het overeenkomstige gedrag manifest te maken. Met informatie van de stakeholders wordt een Ist-Soll bepaling van de organisatie gemaakt en aan betrokkenen gepresenteerd. Het ontstaan van draagvlak ("need") voor het veranderen in lijn met de marktverwachting is dan (intern) een feit en de transitie kan beginnen.