ACTIVITEITEN

Het ProSession concept bestaat uit een logische set van bouwstenen en omvat wetenschappelijk onderbouwde componenten voor het meten van de externe (markt)verwachting jegens de organisatie en de interne verwachtingen zoals het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag en groepsgedrag. Een en ander als doel om de loyaliteit en betrokkenheid van partijen in kaart te krijgen. Het ontstane inzicht ten aanzien van discrepanties is wat als actiepunt binnen de transitie opgenomen dient te worden.

De door ProSession gebruikte modellen en instrumenten zijn allen geaccrediteerd binnen de zaken- en wetenschappelijke wereld, voor de klant een zekerheid van kwaliteit en resultaat. Het proces bestaat uit duidelijke "bouwstenen" waarbij ieder aspect onderbouwd is op basis van theorieën en modellen van bekende gedragswetenschappers.

Voorts benutten wij gangbare moderatietechnieken en zijn wij gelicenceerd tot het gebruik van de Bratt/Teleometrics methode voor het in kaart brengen van groepsprocessen (www.bratt.nl).

In onze deelactiviteiten bevinden zich de volgende zaken:
• Klant Loyaliteit Diagnose
• Value Chain Management MetaPlan sessies
• Belbin techniek (teamrollen)
• Missie, visie ontwikkeling
• Klantpanelbijeenkomsten
• Leergangen: Conflict Management, Samenwerken in een Team,
...Efficiente Communicatie in een Team, Verkoopcommunicatie, Teambouw
• Coaching/klankbord (algemeen)
• Interim Management activiteiten, aanjaagfunctie uitvoering van het proces
• Interim Management, strategisch, commercieel, sales coaching